top of page

Roverský odbor Junáka

Není rozhodně kancelář někde na ústředí, nebo skupina lidí v Praze.

Co je Roverský odbor (RO)? 

Jsme parta lidí, která se věnuje roveringu na celostátní úrovni. Pečujeme o roverský program a rozvíjíme jeho jednotlivé části. V neposlední řadě je komunikujeme dále do vašich domovských jednotek a kmenů. Členové odboru mají zkušenosti s vedením roverských kmenů nebo pořádáním roverských akcí jak lokálních, tak celostátních. Někteří mají také zkušenosti s pozicí roverského zpravodaje.

 

Kam RO v Junáku patří?

Roverský odbor je poradním a v některých případech akčním orgánem programového zpravodaje Junáka, který má takto pod sebou i odbory další, např. odbor vlčat a světlušek nebo skautský. Skrze programového zpravodaje má RO dosah do výkonné rady Junáka (VRJ) a naopak.

 

Obecné cíle Roverského odboru jsou:

  • podpora roverských kmenů, skupin, jednotlivců a hledání nových forem roveringu

  • hledání myšlenkového rámce roveringu a supervize tvorby, údržby a revize Roverského programu

  • zadávání, realizace a supervize celostátních roverských projektů

  • komunikace tématu roveringu v ústředních orgánech i dalších organizačních jednotkách Junáka

  • Snaha o šíření roverské metodiky do skautského vzdělávání.

S čím ti můžeme pomoci?

Rádi poradíme s dotazy týkajících se činnosti vašeho kmene či roverského společenství. Pomůžeme také s propagací vaší roverské akce. Nabízíme workshopy pro skupiny roverů i pro střediskovou radu, v rámci které vysvětlíme roverský program či nastíníme, jak by mohl fungovat roverský kmen právě u tebe na středisku. Poradíme jak mladým roverům, tak zkušeným vůdcům. 

 

Rovering nás baví! Pokud si s čímkoliv ohledně roveringu nevíš rady nebo Tě jen něco zajímá, neváhej se na nás obrátit na ro@skaut.cz

Pokud by Tě zajímalo více o činnosti nebo složení Roverského odboru, najdeš nás na www.skaut.cz/RO.

Kontaktuj [RO]

universální email na všechny členy ro@skaut.cz

Aktuální šéf odboru:

Michal Holobrádek (Majkl)

michal.holobradek@skaut.cz

Michal Holobrádek - Majkl

Stál jsem u rozjezdu roverského kmenu Rozbřesk v Břeclavi, který jsem následně 3 roky vedl. Rád diskutuju o důležitosti roverské výchovné kategorie v Junáku a o tom, jak jsou RS nezbytnou a důležitou součástí naší organizace.

Kromě toho hraju softball tak, abych se díky němu mohl podívat i do světa, což se mi zatím nadmíru daří i díky možnosti reprezentovat ČR.

Nikdy nepohrdnu chai-lattém, zmrzlinou, čokoládou a čokoládovou zmrzlinou :)

Pavel Martinek - Šmudla

Roverům jsem se začal věnovat jako vedoucí roverského kmene, z čehož jsem plynule přešel přes pozici okresního zpravodaje pro RS až do RO. Baví mně jednorázové akce. Od lokálních víkendovek pro rovery až po Obroky. :) Taky působím na Rovelu - roverském vůdcovském kurzu.

Jakub Zoblivý - Makča

Hned po příchodu k roverům jsem věděl, že chci naplno probudit potenciál, který má funkční roverský kmen. U nás na středisku jsem proto pomáhal u zrodu nového fungování našich RS a nového začátku v té době skomírajícího kmene. Zápal do roveringu mě dovedl až sem, do RO. Kromě činností pro kmen a pro odbor se ve volném čase snažím studovat medicínu v Brně.

sekce roverské Výzvy a Projekty | jakub.zoblivy@skaut.cz

Alžběta Šidlová - Sněží

♡  baví mě nový věci, projekty, rozvoj sebe i ostatních, zahraničí a hromada dalšího :) jo a taky smích! (haha)

web & zahraničí | snezi@skaut.cz

Jan Bláha - Bill

Díky velkým akcím jsem se dostal k roverske kategorii a u té jsem zůstal v okrese, republice i evropě.

Ivana Martinková - Ifanka

Rovering je prostě moje srdcovka.

Petr Adamec - Peťa

K roveringu jsem se poprvé dostal skrze projekt Roverské ostravské večery, díky nichž jsem se i částečně podílel na okresním roveringu v Ostravě  pořádáním přednášek,workshopů a hlavně tvorbou komunity. Komunita nebo spíše společenství roverů, ať už střediskové, okresní či krajské bylo pro mě vždycky důležité, a proto v odboru mám na starosti regionální rovering.

Julie Motalová - Julča

Během studií v Coloradu jsem přičichla k fungování amerických Venture Scouts, což mě po návratu domů inspirovalo k rozjetí roverského programu ve svém oddíle. Zvědavost více nahlédnout pod pokličku roverskému programu v Junáku mě nakonec přivedla až do Roverského odboru.

sekce časopis Roverský Kmen | julie.motalova@otevreno.org

Jiří Dorazil - Alex

V roverském věku jsem potkal spoustu inspirativních lidí, kteří mě postupně přemluvili k vedení kmenu,deseti ročníků roverského setkání, čtyř ročníků roverského tábora a vstupu do roverského odboru. Baví mě nuly a jedničky.

Simona Zatloukalová - Koblížek

Jako ranger jsem objevila jiný rozměr skautingu mimo vedení mladších věkových kategorií. Ten se postupně se rozvinul spolupořádáním různých menších i větších akcí až ke vstupu do odboru - trochu jsem jej promodrala :) Ráda zkoumám nové věci, ve skautu, studiu i práci.

Miroslav Martinek - Sid

Jsem také instruktorem a zástupcem vůdce Jihočeské lesní školy. V současnosti členem Roverského odboru Junáka, který jsem do roku 2017 vedl. Od roku 2012 do roku 2015 jsem vedl tým celostátní roverské sbírky Společně proti leukémii. V roce 2011 jsme s týmem v Blansku uspořádali největší celorepublikové roverské setkání Obrok 2011, a ještě v tom roce oslavy 100 let skautingu a okresní skautské setkání. V domovské jednotce pomáhám jako zpravodaj pro výchovu a vzdělávání SRJ Světla Blansko. V Blansku máme tu čest pořádat veřejný projekt BAMBIFEST Blansko jehož jsem šéfem. Do roku 2012 jsem byl vůdce oddílu. Jsem členem Kmene dospělých 6. oddílu Murlok Blansko.

Please reload

Struktura ústředí Junáka (VRJ) a kam RO patří

KUJ_2018.png
0ef6f2b4ae90f6c902a0fceb85da0378
foto z KORBOmini 2016
2015-02-28 09.04.12
IMG_20150228_205827
619d3817bdec0cb54e497eebbdc8df39
IMG_20170513_163022
OK
20160924_215815
IMG_20140531_161039
P1110430
RO_at_your_service
bottom of page