strategie Junáka 2022

garant tématu je Roverský odbor

Ing. Miroslav Martinek - Sid

sid@skaut.cz | +420 731 225 732 (sts)

 

 • první setkání a vyplňování brainstormingového dokumentu 4. - 6. 3. 2016 
  Roverská porada 2016

 

 • veřejná diskuse k dokumentu z Roverské porady 2016 následovala do konce března 2016.
   

 • sestavování zadání, veřejná diskuse a setkání nad ním, pro schválení výkonnou radou Junáka, květen 2016
   

 • schalování zadání náčelnictvem Junáka, červen 2016

 • Zadání bylo schváleno VRJ postopila NJ zadání a to bylo schváleno - finálně zde.

 • Sestavují se relizační projekty strategie. Roverský odbor skládá projekty, kterými bude naplněno zadání, ty se pak nechají schválit.

RYCHLÉ INFORMACE

podpora roverské výchovné kategorie

je prioritním tématem Strategie Junáka do roku 2022, jehož realizace vychází z Dlohoudobého plánu realizace Strategie (jeho vizualizace, přehledová tabulka), které určuje, kdy které téma začíná, jak dlouho se bude realizovat a jeho prioritu. Celou Strategii Junáka můžeš najít zde.​

Každé téma má svého garanta, tento garant svolává schůzky, na kterých vznikají podrobnéjší zadání a dokumenty daného tématu.

Popis životního cyklu prioritního tématu Strategie Junáka 2022 je pro zájemce popsán zde.

 

Vývoj práce na tomto tématu můžeš sledovat v pravém sloupci této stránky.

Pokud něco dokáže změnit přístup k roverům v Junáku, bude to naplnění strategie!

Aktuálně:

V lednu 2018 schválila VRJ plán projektů k realizaci. Jednotlivé týmy tak začali přípravy či práci. Jaké jsou plány a projekty? Prohlédni si tento základní dokument.

Přijeďte na Roverskou poradu 2018 a zapojte se do diskuse či přímo do projektů. Potřebujeme informace od roverů a rangers, potřebujeme informace od vás!